Toni Garrido

Toni Garrido

Cuants Anys fa que balles?
Vaig començar a ballar als 14, fa 11 anys.

Quin estil de la dansa urbana t'agrada mes?
Dins la dansa urbana sempre m'ha cridat l'atenció el waacking/voguing i també em sento molt cómode en el new style.

https://www.instagram.com/tonigt93/