Carla Rodà

Carla Rodà

Carla Rodà Panadera, va començar amb només 5 anys en el món de la dansa formant-se en ballet i flamenco. Quan va entrar al Dance Me es va formar en diferents estils com el hip hop, el dance hall, commercial, house, entre altres.

Li agarada molt fer excursions amb els seus pares, estar amb la seva familia i quedar amb els seus amics i amigues.